توضیحات

قیمتها با احتساب یک نفر میباشد ،یک نفر با صبحانه 100000 تومان ،با صبحانه و شام 150000 تومان ،فولبرد هر 24 ساعت (یک شبانه روز) با صبحانه ،ناهار،شام،راهنمای محلی،گشت محلی،پذیرایی ،میان وعده 240000 تومان ،و اقامتگاه اختصاصی نیست فمیلی هست اگر اختصاصی خواستند باید با صاحب اقامتگاه تماس گرفته شده و هماهن

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر