توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. هرنفر اضافه 50 هزار تومان . نزدیک به قلعه رود خان و ماسوله . غذای محلی باهزینه جداگانه است. دریاچه گیسو ییلاق ماسال .

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

کارت ملی الزامی است . حیوان ممنوع . جشن ومهمانی ممنوع.