توضیحات

قیمت ذکر شده بابت یک نفر با صبحانه میباشد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ارایه شناسنامه الزامی است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر