توضیحات

مشرف به رودخانه خانواده های شلوغ شامل تخفیف می شودقیمت همراه با صبحانه،ناهار و شام 200هزارتومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ارایه کارت شناسایی الزامی است ،عدم ورود حیوانت خانگی و استعمال دخانیات، در روزهای قتل مراسم شادی گرفته نشود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر