توضیحات

قیمت 5 نفر به بالا 300هزار تومان حداکثر تا 15 نفر جا دارد و به ازای هر نفر اضافه قیمت افزایش میابد جاده ماسوله فومن با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

شئونات اسلامی رعایت شود منزل همانطور که تحویل گرفتین همانطور تحویل بدهید داشتن کارت شناسایی الزامیست بهمجرد اجاره داده نمیشود خانواده باشند از سر و صدای زیاد خودداری کنید