توضیحات

قیمت برای یک نفر 75هزارتومان. قیمت برای 2نفر 60هزارتومان . قیمت بیشتر از 2 نفر 60هزارتومان می باشد. اقامت گروه های بالای سی نفر ، نفری 45 هزهر تومان است قیمتها همراه با صبحانه است گشت روستا تا لاله جین 5 کیلومتر قیمت برای 1 نفر 70 و 2 نفر 60 هزار تومان نفری با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغ

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر