توضیحات

به ازای هر نفر اضافه 50000 تومان ویو زاینده رود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ورود حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر