توضیحات

این اقامتگاه حداقل باید از دو روز قبل رزرو شود.به ازای هر نفر 15 هزار تومان اضاف با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر