توضیحات

سالن ناهارخوری موجود است قیمت همراه با سه وعده غذایی است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

شئونات اسلامی رعایت شود استعمال دخانیات ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر