توضیحات

دارای کف خواب ، تمام تشک ها از پنبه های محلی همراه با صبحانه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات در اتاق ها ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر