توضیحات

هتل آپارتمان لوکس دربوشهربا متراژ هشتادوپنج مربع مشتمل بر دواتاق خواب به همراه یک تخت دونفره ودوتخت تک نفره می باشد که با توجه،به فضای سالن می توان تادونفر ظرفیت بیشتر پذیرد که البته تامین جای خواب بوسیله(تشک و پتو و بالشت)می باشد.ازویژهای منحصربه فرداین آپارتمان لوکس دارای لاندری و نگهبانی 24 ساعت

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران برابر با سیاست های سازمان گردشگری