توضیحات

بافت قدیمی آبشار کبودبال و چشمه های هفت رنگ 90 هزارتومان برای گروه های 20 نفر به بالا برای تورها(2تا صبحانه محلی برای 2 روز،ناهار ته چین گوسفندی،شام کشک بادمجان و آش محلی برای خانواده های 5 نفری هر نفر 70 هزار تومان بدون صبحانه نفری 80 هزارتومان با صبحانه برای کسانی که فقط صبحانه می خواهند 45

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان