توضیحات

بافت قدیمی آبشار کبودبال و چشمه های هفت رنگ 90 هزارتومان برای گروه های 20 نفر به بالا برای تورها(2تا صبحانه محلی برای 2 روز،ناهار ته چین گوسفندی،شام کشک بادمجان و آش محلی برای خانواده های 5 نفری هر نفر 70 هزار تومان بدون صبحانه نفری 80 هزارتومان با صبحانه برای کسانی که فقط صبحانه می خواهند 45

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر