توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. به ازای هر نفر اضافه 50هزارتومان گرفته می شود

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است آوردن حیوان خانگی ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر