توضیحات

هر نفر اضافه 50هزار تومان میباشد دارای کف خواب با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

از 15سال به پایین واحد اقامتی پذیرفته نمی شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر