توضیحات

کنار موزه مردم شناسی قیمت با صبحانه نفری 35هزارتومان قیمت با صبحانه نفری،ناهار و شام 85 هزارتومان قیمت عید همراه با صبحانه است نفر اضافه 25هزار تومان بدون صبحانه و 35هزار تومان باصبحانه کمتر از 3نفر ، اتاقی 100هزار تومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان