توضیحات

از 20 اسفند تا 20 فروردین این اقامتگاه لغو ندارد و اگر مسافر پول را واریز کند در صورت لغو پولی برگردانده نمیشود به ازای هر نفر اضافه30هزارتومان گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. مسافرین خارجی و عرب به دلار و درهم به صورت توافقی است . حداکثر ظرفیت 3

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است