توضیحات

همراه باصبحانه قیمت شبی تا 4 نفر،200 هزارتومان هرنفر اضافه 25هزارتومان گرفته می شود کل مجموعه بدون غذا 700هزارتومان با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر