توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیراست.حیاط هزار متری سرسبز دربست دیوارکشی شده.دارای دسترسی آسان به داخل شهر کمتراز پنج دقیقه.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

خانواده باشند آوردن حیوان خانگی ممنوع است. استعمال سیگار و قلیان داخل خانه ممنوع میباشد(از تراس و حیاط برای استعمال سیگاروقلیان استفاده شود)