توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیراست.حیاط هزار متری سرسبز دربست دیوارکشی شده.دارای دسترسی آسان به داخل شهر کمتراز پنج دقیقه.

قوانین میزبان

خانواده باشند آوردن حیوان خانگی ممنوع است. استعمال سیگار و قلیان داخل خانه ممنوع میباشد(از تراس و حیاط برای استعمال سیگاروقلیان استفاده شود)

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر