توضیحات

به ازای یک نفر اضافه 240 هزار تومان است به ازای هر نفر اضافه قیمتها دو برابر میشود اگر کسی به تخت خواب نیاز دارد موجود است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است 4 نفر 95هزار تومان و 3 نفر 85هزار تومان نفری

قوانین میزبان

داشتن کارت شناسایی الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر