توضیحات

آپارتمان دربست شهرک صدف کیش بامتراژصدمتردارای دواتاق خواب می باشداین منزل مبله علاوه بردوتخت تک نفره ویک تخت دونفره دارای امکانات خواب اضافه تاظرفیت دونفرمی باشدموقعیت مکانی این منزل مبله به گونه ای است که فاصله آن تادریا پنج دقیقه (پیاده)وتامرکزخریدسه دقیقه(پیاده)می باشدوپارگینگ اختصاصی تاظرفیت یک

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

آوردن حیوان خانگی ممنوع است از سرخ کردن ماهی خودداری کنید استعمال دخانیات ممنوع است