توضیحات

قیمت 2نفر،نفری 45هزارتومان است قیمت 3نفر،نفری 40هزارتومان است قیمت با صبحانه 8هزارتومان افزایش دارد قیمت بیشتر از 3نفر،نفری 30هزارتومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر