توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است. به ازای هرنفر اضافه 0 8هزار تومان .

قوانین میزبان

به مجرد داده نمی شود حداقل 3 شب به بالا اجاره داده می شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر