توضیحات

به ازای هر نفر اضافه 50 هزار تومان دریافت میشود قیمت عید کمتر میباشد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

اصول اخلاقی رعایت شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر