توضیحات

چشم انداز زیبا دید کامل به رشته کوه البرز 20 دقیقه تا دریا به ازای هرنفر اضاف 50هزارتومان گرفته میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

نظافت رعایت شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر