توضیحات

عمارت سفید به شکلی مدرن همه زیباییهای دکوراسیون داخلی را برای شما در یک جا فراهم آورده است. بطوری که وقتی وارد عمارت می شوید شـکوه و جلال آن شـما را به وجد می آورد و انرژی عجیبی شـما را فرا میگیرد. سقف بلند، پنجرههای تمام شیشه ای، طراحی سفید و طوسی رنگ عمارت، نقاشـیهای مفهومی بر روی سـتونهای خان

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

نظافت رعایت شود