توضیحات

تعداد کمتر از 6 نفر باشد مبلغ بین 10 تا 50 هزار تومان ورودی هر اتاق میباشد دارای آسیاب قدیمی و آبشار قیمت همراه با صبحانه است برای اتباع خارجی قیمت همین قدر است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

شئونات اسلامی رعایت شود استعمال دخانیات داخل اتاق ممنوع است