توضیحات

تعداد کمتر از 6 نفر باشد مبلغ بین 10 تا 50 هزار تومان ورودی هر اتاق میباشد دارای آسیاب قدیمی و آبشار قیمت همراه با صبحانه است برای اتباع خارجی قیمت همین قدر است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

شئونات اسلامی رعایت شود استعمال دخانیات داخل اتاق ممنوع است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر