توضیحات

قیمت یک شب در بست این اقامتگاه برای عید 300 هزار تومان است قیمت با صبحانه است قیمت شبی بدن صبحانه 150هزارتومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ساعت خاموشی ساعت 12 شب است

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر