توضیحات

لطفا لطفا از امکانات این سوئیت درست استفاده کنید با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

ساعت ورود و خروج رعایت واز ایجاد آلودگی صوتی خودداری کنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر