توضیحات

قیمت با صبحانه است قیمت با صبحانه،ناهار و شام نفری110هزار تومان دارای کف خواب با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

مزاحمت ایجاد نکنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر