توضیحات

دارای رستوران با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

در محوطه حجاب رعایت شود ماشین هارا درون محوطه تمیز نکنند

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر