توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است در صورت رزرو بیش از 20 نفر قیمت هر نفر 71000 تومان خواهد بود. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر