توضیحات

قیمت برای اعیاد و تعطیلات متغییر است فرنگی سیار دارد منزل دو طبقه است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

رعایت شئونات اسلامی استعمال مواد مخدر ممنوع ورود سگ ممنوع

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر