توضیحات

رعایت نظافت و رعایت قوانین و مقررات سپنجا الزامی است . با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

رعایت نظافت

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر