توضیحات

قیمت این اقامتگاه تا 5 نفر 920 میباشد و به ازای هر نفر اضافه 50 هزار تومان گرفته میشود ظرفیت این اقامتگاه 7 نفر میباشد به ازای هر نفر اضافه 30هزارتومان گرفته می شود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر