توضیحات

آپارتمان مبله شهرک سام وزال قشم بامتراژصدمتردارای دواتاق خواب ودوتخت دونفره می باشدعلاوه براین دارای امکانات خواب اضافه تادونفراست ازویژگی های این منزله مبله میتوان به فاصله اندک آن تا دریا ومراکزخریدوایستگاه اتوبوس اشاره کردامکانات این منزل مبله ازجمله:حمام،برق و روشنایی،پتو،آب لوله کشی،یخچال،آشپزخ

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان