توضیحات

قیمت همراه با صبحانه است به ازای هر نفر اضافه 70 هزار تومان دریافت میشود با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است.

قوانین میزبان

داشتن مدارک شناسایی الزامیست

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر