توضیحات

همه اتاق ها مستر است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

از اوردن سگ خودداری شود گرفتن مهمانی در این اقامتگاه ممنوع میباشد هزینه خسارت وسایل توسط مهمان بر عهده خوده مهمان میباشد

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر