توضیحات

سرویس بهداشتی داخل حیاط است برای شبهای عادی اگر ظرفیت بین 4 الی 5 نفر باشد قیمت 90 هزار تومان است برای عید 4 الی 5 نفر باشد قیمت 120 هزار تومان است با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

این اقامتگاه به خانواده داده میشود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر