توضیحات

سرویس بهداشتی فرنگی سیار است این اقامتگاه دارای کفخواب میباشد سرویس بهداشتی فرنگی سیار دارد با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر