توضیحات

این اقامتگاه حمام ندارد ولی از حمام خانه کناری میتوان استفاده کرد سرویس بهداشتی فرنگی سیار است وسرویس بهداشتی ایرانی مشترک است آشپزخانه این اقامتگاه مشترک است بمسافران میتوانند خودرو خود را جلو درب اقامتگاه پارک کنند امنیت دارد این اقامتگاه دارای کفخواب میباشد این اقامتگاه به آبشار ارتکند و آب

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر