توضیحات

امکانات رفاهی نزدیک این اقامتگاه است

قوانین میزبان

دارای مجوز رسمی قلیان و شئونات اسلامی باید رعایت شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر