توضیحات

قوانین میزبان

امکان برگزاری مراسم با اطلاع قبلی مدارک محرمیت الزامیست تمیز تحویل داده شود

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر