توضیحات

فاصله تا دریا 5 دقیقه با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغییر است.

قوانین میزبان

از سرو صدای زیاد خودداری کنید

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر