توضیحات

پارکینگ مشاعی جنب خانه قرار دارد،همچنین فاصله ی اقامتگاه تا آثار باستانی 5 دقیقه می بشد.آپارتمان در طبقه دوم قرار دارد.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات،آوردن حیوانات خانگی،و برگزاری مراسم ممنوع می باشد.

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر