توضیحات

این خانه دارای تخت دو طبقه می باشد پارکینگ ندارد اما در روبروی خانه می شود ماشین را پارک کرد. محله ای امن و آرام و همسایگانی خوب و مهربان این خانه در نزدیکی بازار است و دسترسی نزدیکی به اماکن گردشگری فاصله این خانه تا خانه های تاریخی مثل خانه طباطبایی و عباسیه 5 دقیقه می باشد. فاصله خانه تا حما

مقررات لغو رزرو (آسان)

در صورتی که میهمان ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به اقامتگاه اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر از ۲۴ ساعت قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، کل هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات ممنوع است مرتب و منظم تحویل داده شود اگر خسارت وارد شود باید پرداخت شود تمیز تحویل داده شود