توضیحات

سوئیت مبله شیک درکیش با متراژنودپنج متردارای دواتاق خواب ودو تخت دونفره می باشد ودرمرکز شهرکیش واقع شده ازامکانات vipاین سوئیت مبله میتوان به خدمات هایپری رایگان داخل یخچال پرتعویض ملحفه و شستشوبعدازتخلیه هرمسافراشاره کرد.وفاصله تا مراکز خرید پنج دقیقه وتادریا هشت دقیقه است

مقررات لغو رزرو (سخت)

در صورتی که میهمان ۷ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، ۵۰% مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۷ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت تعداد شب های از پیش رزرو شده، خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، هزینه اقامت شب های باقی مانده غیر قابل برگشت می باشد.

قوانین میزبان

استعمال دخانیات داخل واحد ممنوع است . ورود با کفش داخل واحد ممنوع است . مدارک محرمیت الزامیست .