توضیحات

خدمات هایپری رایگان . داخل یخچال پر . تعویض ملحفه و شستشو

قوانین میزبان

استعمال دخانیات داخل واحد ممنوع است . ورود با کفش داخل واحد ممنوع است . مدارک محرمیت الزامیست .

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر