توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. اتاق شاهنشین پایین اتاق تابستانه گرمایشی والر به تعداد ظرفیت کف خواب موجود است.

قوانین میزبان

حیوان خانگی ممنوع کارت ملی

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر