توضیحات

با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است. گرمایشی کرسی اتاق های تابستانه پایین 1 به تعداد ظرفیت کف خواب موجود است.

قوانین میزبان

حیوان خانگی ممنوع کارت ملی

نظافت اقامتگاه

شیوه برخورد میزبان

امنیت و آرامش

صحت مطالب
برای ثبت نظر در رابطه با این اقامتگاه باید وارد حساب کاربری شوید

میانگین امتیازات
N/A
از 0 نفر