توضیحات

تا 6 ماشین پارکینگ دارد. این اقامتگاه در شهر رینه نزدیکترین نقطه مسکونی به قله دماوند قرار دارد هوا بسیار خنک بوده و حتی در تابستان شبها سرد است همانطور که در تصاویر مشاهده میشود ویلا چشم انداز درختان و کوه را دارد و داخل آن به سبک معماری اصیل دویست سال پیش اجرا شده است حیاط جزو قرارداد نیست اما

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

مطابق قوانین " سپنجا "