توضیحات

سوئیت مبله در عمار یاسر قم نزدیک به حرم معصومه می باشد و به مراکز درمانی و تجاری دسترسی دارد، اقامتگاه دارای تمام امکانات می باشد. با توجه به تغییر فصل قیمت ها متغیر است.

مقررات لغو رزرو (متوسط)

در صورتی که میهمان ۵ روز قبل از ساعت ورود به اقامتگاه، اقدام به لغو رزرو نماید، کل مبلغ پرداختی به وی عودت داده می شود.
هر گونه لغو رزرو اقامتگاه در کمتر ۵ روز قبل از ساعت ورود به واحد، مشمول عدم باز پرداخت هزینه اقامت شب اول و پرداخت تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده خواهد شد.
در صورت نیاز به تخلیه اقامتگاه زودتر از زمان مورد نظر، تنها ۵۰% هزینه اقامت شب های باقی مانده از ۲۴ ساعت پس از لغو رزرو، به میهمان عودت داده می شود.

قوانین میزبان

تمیز تحویل گرفته میشود. کارت ملی الزامی است . حیوان ممنوع. جشن و مهمانی ممنوع . اجاره به خانواده کشیدن قلیان ممنوع